Van pre-cinema tot post-internet…

Mediakunst is een breed veld, dat reikt van pre-cinema tot post-internet, van bio-art tot kunstenaarsfilm, van performance tot het ontwikkelen van nieuwe software of hardware. Het is een verzamelnaam voor kunstvormen die op een uitgesproken manier gebruik maken van media en technologie om poëtische beelden en situaties te scheppen.

In het Atelier Mediakunst ontwikkelt elke student een eigen invalshoek op mediakunst door de lessen, het eigen atelierwerk en projecten.


In de lessen praktijk en theorie verwerven de studenten inleidende kennis, vaardigheden en context op het gebied van verschillende media zoals audio, video, digitale media, programmeren en elektronica. In de bachelor zijn er ook een aantal basisvakken praktijk en theorie die voor alle trajecten binnen de Vrije Kunsten gelijk zijn. In de master wordt de theorie aangeboden in seminaries waarbij de student een eigen pakket samenstelt.


De kern van de opleiding Mediakunst is echter het eigen werk in het atelier; tijdens de gehele studie in bachelor en master maken de studenten hun autonoom werk, persoonlijk begeleid door de atelierdocenten. De resultaten hiervan worden regelmatig besproken in collectieve toonmomenten. In dit eigen werk ontwikkelen de studenten hun artistieke stem en leggen ze de basis voor hun latere kunstpraktijk.


Het theorie-onderwijs is erop gericht om een conceptuele context te bieden voor het eigen werk en zet de studenten aan om over hun individuele praktijk te reflecteren, spreken en schrijven.


Het volledige programma van onze opleiding kun je hier raadplegen.

Door het jaar heen organiseert het Atelier Mediakunst workshops, lezingen, tentoonstellingen, happenings en screenings, met partners van zowel binnen als buiten het instituut.


Op onze gastenlijst prijken zowel frisse starters als meer gevestigde namen.


In deze kortlopende projecten leren studenten om samen te werken en kan het atelier inspelen op actuele thema's.


Naast het atelierwerk verkennen we actief het artistieke veld met bezoeken aan musea, kunstenaarsateliers en festivals.

Mediakunst is gehuisvest in een voormalige textielschool in Gent, op loopafstand van De Bijlokesite.


We beschikken er over polyvalente en gespecialiseerde werkruimtes in een groot atelier. Er zijn faciliteiten om gericht te werken met video montage, 3D, game design, VR, AI, klank en muziek.


Het atelier is een plek waar studenten zich in vertrouwen kunnen ontwikkelen door samen te werken en samen te leven. Er is ruimte voor initiatief en engagement, voor vallen en opstaan.

een impressie uit het atelierDe opleiding is ook betrokken in een aantal onderzoeksprojecten. Voor de studenten worden deze onderzoeksprojecten ervaarbaar in workshops en in knowhow en faciliteiten die in het atelier beschikbaar zijn.


In het atelier zijn momenteel twee onderzoeks-labo’s ondergebracht: Formlab, een werkplaats voor digitale fabricatie, en Laboratorium, een experimenteel lab voor kunst, vormgeving en biotechnologie.

Deze onderzoeksprojecten zijn lopende of werden afgerond.

Veel van onze oud-studenten zijn autonome kunstenaars of zijn werkzaam in de audiovisuele en creatieve sector, in de podiumkunsten, in het onderwijs.

schrijf je in

mail ons

volg ons


School of Arts
campus Kunsttoren
Offerlaan 5 B 9000 Gent